Utbildningar/Resor

Idag består Sverige av cirka 470 golfklubbar. Fortlöpande behöver banorna utbilda befintlig personal samt kunna rekrytera välutbildad personal.

Idag anser fler och fler golfklubbar hur viktigt det är att ha kunnig personal. Greenkeeperns roll är a och o för din bana.

SGA:s målsättning är:

  • Höja Greenkeeperns status.
  • Höja kompetensnivån inom Greenkeeping, både nationellt och internationellt
  • Leverera utbildningar på högsta nivå.

Utbildningar

Grundutbildning

Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeepers Association inbjuder här till en grundutbildning

Läs mer
Vidareutbildning

Vidareutbildning (VUB) är en fortsättning för dig som genomgått Grundutbildningen (GUB).

Läs mer
Högre Greenkeeperutbildning

Högre Greenkeeperutbildning (HGU) är för dig grundläggande utbildning i banskötsel samt flera års erfarenhet av banskötsel.

Läs mer
HMU (Högre Mekanikerutbildning)

HMU ger dig stora kunskaper i mekanik

Läs mer