Årets Natur & Miljöpris

SGA och SGF delar ut Årets Natur & Miljöpris.

Priset delas ut till den klubb som visat gott arbete och lyft fram och arnetat efter SGAs och SGFs miljövision för att uppnå en bättre och mer hållbar miljö.

Nominerade förslag bedöms bla av SGFs och SGAs miljöansvariga efter miljöengagemang och kriterier som:

  • God bebyggd miljö och god hälsa
  • Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap * Ingen övergödning och en giftfri miljö
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Begränsad miljöpåverkan och frisk luft
  • Energi, avfallshantering, återvinning
  • Design och konstruktion
  • Utbildning och kommunikation

Om du vill nominera an anläggning som är ett föredöme och en bra miljöförebild gör du det med din motivering mailad till: kansli@sgariks.se

Nomineringen vill vi ha senast den 15/2.

För mer information maila Robert Martin, robert.martin@telia.com eller Peter Edman, peter.edman@golf.se