Årets Greenkeeper

Utmärkelsen Årets Greenkeeper

Stiftare och utdelare av Årets Greenkeeper:
1998 hade SGA 20-årsjubileum. Under banskötselkonferensen i Västerås fick SGA en grundplåt i gåva av SGF och Svensk Jordelit ab för att kunna instifta utmärkelsen ”Årets Greenkeeper”. Stiftarna av utmärkelsen Årets Greenkeeper är VD Jan Johansson, Svensk Jordelit AB, SGA och SGF.

Utmärkelsen delades ut första gången 1999 vid Elmia Park & Golfmässan i Jönköping och skall delas ut i samband med Elmia Park & Golf eller i samband med SGA:s Banskötselkonferens. Dessa arrangemang genomförs växelvis vartannat år

Kriterier

För att erhålla utmärkelsen skall föreslagen kandidat infria följande förutsättningar:

 • vara medlem i SGA
 • vara ansvarig för den direkta driften av en golfbana
 • på sin bana arbeta med frågor som sammanhänger med natur- och miljövård
 • visat intresse för utbildning för sig själv och sina medarbetare
 • i banskötselarbetet beakta arbetsmiljöfrågor
 • visat intresse för utveckling inom banskötselområdet
 • arbetat för att utveckla den egna banan
 • medverkat i kursverksamhet till gagn för kollegor inom golf baneskötsel

Förslag till kandidater

Till respektive SGA-Region Ambassadör ges förslag till kandidater lämnas från:

 • banpersonal som är medlemmar i SGA
 • golfklubbs styrelse eller bankommitté
 • SGFs bankonsulenter
 • från övriga SGA, GAF eller PGA medlemmar som anser att viss kandidaten är värdig

Utmärkelsen till Årets Greenkeeper delas ut i samband med SGAs årsmöte i mars. Nomineringar ska således vara inlämnade till regionerna och SGAs styrelse innan den 1/2 kommande år.