Medlemskap

SGA är en intresseorganisation inom grönytebranschen. SGA jobbar utifrån medlemmarnas intresse och är med att utveckla svensk greenkeeping.

Som medlem i SGA får du:

  • Medlemstidningen Greenbladet som är en (faktidning som inriktar sig på specifika ämen som rör grönyteskötsel) hem i brevlådan
  • Möjlighet till utbildningar inom grönyteskötsel
  • Tillgång till senaste nytt inom greenkeeping
  • Tillgång till det internationella nätverk med kontakter och efrarenhet
  • Erfarenhetsutbyte och kontakter med kollegor på andra klubbar
  • Tillgång till SGA-webshop

Medlemsaktiviteter

Som medlem i SGA ges möjligheter att delta i utbildningar, seminarier, golftävlingar och andra möten på både riks- och i regionerna. Dessutom anordnas studiebesök och träffar kollegor emellan för att utbyta erfarenheter och kunskaper.