Vidareutbildning

Vidareutbildning (VUB) är en fortsättning för dig som genomgått Grundutbildningen (GUB).

Kursen är även en bra förberedelse för högre utbildningar inom området.

Förkunskaper:

  • Sökande ska ha genomgått GUB eller annan likvärdig utbildning och arbetat två säsonger eller mer med golfbaneskötsel efter grundutbildningen.
  • Kursprogram
  • Mark- och växtnäringslära, Skötselplan, Natur och miljö,
  • Markbyggnad/Banbyggnation, Övervintring, Avvattning,
  • Arbetsledarrollen, Bevattning, Verksamhetsplanering,
  • Gräskunskap, Växtskydd, Ekonomi

VUB är i huvudsak en teoretisk utbildning med mindre inslag av praktiska banbesök.

Kursavgift

15 000 kronor inklusive lunch och fika samt föreläsningar och kursmaterial.

Boende

Våra utbildningstillfällen kan erbjuda kostnadseffektivt boende. Mer information om detta skickas till dem som antas till utbildningarna. För ytterligare information kontakta utbildningsansvarig.

Utbildningsbidrag

Kommunerna har i de flesta fall bidrag för utbildning inom föreningslivet. Kontakta kommunen och kontrollera om bidrag kan erhållas.