Högre Greenkeeperutbildning

Högre Greenkeeperutbildning (HGU) är för dig grundläggande utbildning i banskötsel samt flera års erfarenhet av banskötsel.

Kursen är utspridd på 7 veckor och ser ut enligt följande:

Kursprogram

Kursen genomförs under sju veckor och innehållet är i huvudsak följande:

 • Ledarskap (1 vecka)
  Här studerar du arbetspsykologi, anställningsfrågor, lagar och avtal, arbetsmiljö, arbetarskydd, presentations- och informationsteknik. Du arbetar också med roller och relationer.
 • Mark (1 vecka)
  Här får du möjlighet att fördjupa dig i hur marken är uppbyggd och fungerar samt vad som sker vid olika skötselåtgärder. Du får också studera samspelet mellan mark och vatten.
 • Vatten (1 vecka)
  På vattenpasset lär du dig lagar och förordningar när det gäller vattenuttag och dikning, hur dammar sköts och vilken funktion de har för levande varelser. Beräkning av vattenförbrukning är också en del i utbildningen.
 • Växten (2 veckor)
  Blocket fokuserar på gräs. Du studerar hur de olika gräsarterna reagerar på och anpassar sig till olika stressfaktorer och skötselåtgärder. Vi utgår från samspelet mellan växt, mark, vatten och andra organismer.
 • Ekonomi (1 vecka)
  Du får en grundläggande ekonomiutbildning med fokus på driftsekonomi i en golfklubb. Vi fördjupar oss också i verksamhetsplanering. Övergripande i kursblocket kommer vi att använda dator.
 • Skötsel (1 vecka)
  Här behandlas generella skötselfrågor, natur- och miljöanpassad banskötsel samt lagstiftning och tillämpning inom miljöområdet.

Organisation

Kursen organiseras av Svenska Golfförbundet.

Kursavgift

Cirka 9 000 kronor per vecka, inklusive dagskonferensavgift, föreläsningar och kursmaterial, exklusive boende och resor. Kursavgiften betalas i samband med att kallelse utsänds till varje kursblock. Boendekostnad och eventuell middag betalas direkt till konferensanläggning eller dylik.

Se aktuella datum här