Grundutbildning

Idag finns det cirka 460 golfklubbar i Sverige. Banorna utvecklas och behöver ständingt ny kunnig personal. Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeepers Association inbjuder här till en grundutbildning. Grundutbildningen är ett första steg i detta kvalificerade arbete. Efter praktik och anställning finns det möjlighet till vidareutbildning. Föreläsare kommer att vara Svenska Golfförbundets bankonsulenter samt experter inom banskötselområdet.

Vilka förkunskaper krävs?

För att på ett bra sätt kunna tillgodogöra sig utbildningen är det bra om eleven antingen har

 • Erfarenhet från arbete på golfbana
 • Andra erfarenheter från lantbruk- eller trädgårdsarbete

Grundutbildningen fokuserar på följande moment:

 • Golfbanan
 • Marklära
 • Växtnäringslära
 • Bevattning
 • Gräs och övriga växter på golfbanan
 • Skötsel av golfbanans olika delar
 • Maskiner för golfbaneskötsel
 • Miljövård
 • Course set up

Kostnad och boende:

Grundutbildningen kostar 9000 kr, inklusive fika, luncher och utbildningsmaterial.

Våra utbildningsställen kan erbjuda kostnadseffektivt boende. Mer info om detta skickas till dem som antas till utbildningen.

OBS! Anmälan är bindande

Upplysningar:

Bankonsulent Göran Hansson
070-334 56 00
e-post: goran.hansson@golf.se

Håkan Stålbro, SGF
08-622 15 75
e-post: hakan.stalbro@golf.se